Et projekt om at forbedre indvandreres danskkundskaber.

Et samarbejde mellem KL, LO og DA og 10 kommunale samarbejder mellem jobcentre og sprogudbydere.

 

Idéen bag projektet er at styrke dansksproglige færdigheder ved et integreret samspil mellem den formelle sprogundervisning og individuelle sproglige træningsforløb på en arbejdsplads, hvor der kan arbejdes både med generelt og fagspecifikt sprog.

 

Dansksproglige kompetencer skal udvikles ved daglig brug i en arbejdsmæssig sammenhæng, hvor der er indlysende krav til sproglige kompetencer. Derfor skal den sproglige indlæring have fokus på de kommunikative kompetencer, som kræves - og vil blive trænet - i en konkret branchespecifik sammenhæng.

 

Deltagerne skal opøve sproglig selvtillid, således at det ikke er sproglige barrierer, der er en hindring for at komme ind på arbejdsmarkedet.

 

Alle aktiviteter skal indgå i jobcentrets ordinære drift.

 

Læs hele konceptet her: Dansk+

Læs mere om processer her: Processerne i Dansk+

Læs mere om forventninger til aktører her: Roller i Dansk+

Hvad er Dansk+ ?