Et projekt om at forbedre indvandreres danskkundskaber.

Et samarbejde mellem KL, LO og DA og 10 kommunale samarbejder mellem jobcentre og sprogudbydere.

Dansk+ projektet er slut.

Vil du vide mere om projektet, kan du henvende dig til:

 

Berit Toft Fihl. DA

btf@da.dk

 

Erik Nielsen. LO

ene@lo.dk

 

Birger Mortensen. KL

bir@kl.dk

 

Projekt Dansk+

 

Mange indvandrere taler og forstår ikke nok dansk til at klare sig selvstændigt på arbejdsmarkedet, selv om de har været i Danmark i mange år.

Projekt Dansk+ giver indvandrere mulighed for at træne det danske sprog på en arbejdsplads ved at tilbyde sprogpraktik med en tilknyttet sprogmakker.

En sprogmakker er en kollega på arbejdspladsen,

som i samarbejde med en sproglærer sikrer,

at det bliver muligt for indvandreren

at bruge og træne det danske sprog

- ikke blot i nogle få timer, men i løbet

af en hel arbejdsdag.

For at sprogmakkeren kan løse

opgaven klædes denne på ved

et kort kursus, og der kan

løbende hentes hjælp og støtte

i både job- og sprogcenter.